> 2011 > April

Armenia gets over $ 45 million assistance from U.S.

Հայաստանը կստանա $ 45.2 աջակցություն ԱՄՆ - ի համար ժողովրդավարության զարգացման 2011 թ. Http://www.foreignassistance.gov կայքը նշում է. Հայաստանը կհատկացվեն աջակցություն 6 հիմնական ուղղություններով խաղաղության եւ կայունության $ 9.4 մ, ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների եւ կառավարման $ 13.2 մլն, առողջապահական - $ 5.9 մլն, կրթության եւ սոցիալական ծառայություններ - $ 1,9 մ, տնտեսական

Read More